Projectem

satius
satius

La essència del que projectem està condicionada per tots els agents que intervenen, no generem idees o elements pel nostre gaudiment, sinó com a resposta a una necessitat. Renato de Fusco diferenciava aquest concepte del disseny amb una frase que recull el que ha de ser la filosofia d'una empresa d'enginyeria, on al tot s'arriba amb la implicació de les parts.

"...,a diferencia del arte y la arquitectura donde el protagonista son los artefactos, el proceso histórico del diseño no se basa sólo en los proyectistas, porque al menos un peso similar tienen los productores, los vendedores y el mismo público".

Renato de Fusco