Satius energia

satius

Apliquem els nostres coneixements per treure el màxim partit a les energies que provenen de la natura i contribuir, així, a una evolució sostenible de l'energia. Així oferim...

  • Projectes d'instal·lacions d’energia solar, tèrmica, fotovoltaica i biomassa
  • Realització d'auditories i estudis d'eficiència energètica
  • Elaboració de pre-estudis de rendibilitat energètica, econòmica i de viabilitat tècnica
  • Assessoria legal sobre normativa de referència