Altres serveis

satius
satius
satius
 • Assessorament a les empreses en la gestió de la seguretat alimentària
 • Implantació de sistemes de seguretat alimentària (traçabilitat, APPCC)
 • Projectes de disseny i de construccions en general.
 • Legalització d'activitats (Llei de Prevenció i Control Ambiental d'Activitats)
 • Tramitació d'inscripcions a registres (RIAAC, REIC, RSIPAC...)
 • Cerca i tramitació d'ajuts a les indústries agràries.
 • Gestió de declaracions i concessions (residus, impostos especials, etc.)
 • Identificació de l'oportunitat de negoci
 • Desenvolupament tècnic
 • Tràmits administratius
 • Recerca de finançament
 • Contacte amb possibles partners
 • Gestió de l'obra
 • Explotació i manteniment