Satius agroindustrial

satius
satius

Com a oficina tècnica agronòmica, donem servei a professionals i indústries vinculades al sector primari ia entitats i administracions amb interessos en el sector primari amb...

  • Projectes de disseny i construccions agràries i alimentàries
  • Projectes de legalització d'activitats
  • Tramitació d'ajuts a les indústries agràries
  • Gestió de residus
  • Tractament i transformació de subproductes